Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Vir www.ocistimo.si.

Očistimo Slovenijo Ljubljana, 17. april 2010 – Ob deveti uri zjutraj se je v 207 od 210 slovenskih občinah (v treh se je ta odvila prejšnji teden) in nekaterih krajih v zamejstvu pričela osem mesecev načrtovana čistilna akcija. V pripravo projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je bilo vključenih preko 1000 prostovoljcev. Preko spleta se je na akcijo do včeraj prijavilo 120.000 prostovoljcev, organizatorji pa jih pričakujejo mnogo več. Prostovoljci pod vodstvom vodij zbirnih mest in divjih odlagališč čistijo več kot 7000 divjih odlagališč ter tudi razpršene odpadke v mest. Po do sedaj zbranih podatkih v vseslovenskem čiščenju danes sodeluje 194.000 prostovoljcev. Podatke o količini zbranih odpadkov bodo organizatorji zbirali do 19. ure. V skladu z navodili se odpadki ustrezno (po sistemu raznobarvnih vreč) ločujejo že na samem prizorišču čiščenja. Odpadke bodo danes do 20. ure z divjih odlagališč na zbirne točke in od tam na centre za predelavo odpadkov ter na deponije odvažali prevozniki z več kot 50 komunalnih podjetij, Direkcije RS za ceste in podjetja DINOS. V akciji so sodelovali tudi predstavniki državnega vrha. V zahvalo prostovoljcem organizatorji vabijo tudi na spremljajoče dogodke po občinah, predvsem pa na tri večje zabave z uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki, ki se pripravljajo v Mariboru, Novi Gorici in Ljubljani.

LJUBLJANA - Po besedah Nine Marolt, koordinatorke akcije v Ljubljani, se je po pričakovanjih na zbirna mesta zgrnilo precej večje število prostovoljcev, kot se jih je prijavilo na spletu. "Prostovoljce smo zato preusmerjali na čiščenje razpršenih odpadkov po bližnji okolici, v Novih Jaršah so zbrali 180 vreč, veliko odpadkov na Barju in Rakovi Jelši še čaka na odvoz. Deponije so zelo obremenjene, zato prostovoljci čakajo na odlaganje tudi po eno uro." Vse prostovoljce prevoznike prosimo, da odpadkov ne vozijo neposredno na deponijo, temveč naj za usmeritev pokličejo občinskega organizatorja.

Akcije so v Ljubljani potekale po četrtnih skupnostih, potapljači pa so čistili tudi Ljubljanico.

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si