Na izpustitev v okolje je pripravljenih več tisoč gensko spremenjenih insektov

Več tisoč gensko spremenjenih insektov, ki so jih razvili britanski znanstveniki, bodo kot alternativo kemičnim pesticidom spustili po Evropi. Potrjeno so pesticidi krivi za ogrožanje zdravja ljudi, škodovanja okolju in pomora milijonov čebel in drugih insektov, vendar, ali je prava rešitev izdelava gensko spremenjenih insektov?

Zamisel je taka, da bi v okolje spustili ogromno gensko spremenjenih oljčnih muh, ki bodo pobile divje škodljive organizme, ki škodujejo posevku. Družba, odgovorna za izdelavo in spust v okolje je Oxitec. Načrtujejo izdelavo gensko spremenjene moške oljčne muhe, ki bi se v naravi množila s samicami in na koncu bi tako prišlo do smrti ženskega naraščaja v času ličink ali mušic. Zamisel je taka, da bi to vodilo k zmanjšanju populacije oljčnih muh, da bi drevesa lahko obrodila brez uporabe škropiv.

Oxitec je španske oblasti prosil za dovoljenje za izvedbo zaprtega preizkusa z gensko spremenjenimi insekti na terenu. Če preizkus uspe bodo še več testiranj izvedli v Grčiji in Italiji. Družba upa, da bodo sčasoma lahko gensko spremenjene insekte uporabili tudi v Veliki Britaniji.

Dr. Martha Koukidou iz družbe Oxitec pravi: "Cilj našega pristopa ni le nadzor oljčnih mušic, temveč tudi izogniti se škodovanju drugim vrstam. Z uporabo naše genske neplodnosti so muhe ustvarjene tako, da odstranijo škodljivce, da ne ostanejo v okolju."

Hadyn Parry, izvršni direktor družbe Oxitec je dejal: "Po mojem mnenju je uporaba gensko spremenjenih insektov za iztrebitev teh škodljivcev nujen korak k popolnemu prenehanju uporabe pesticidov. Kritiki tehnologije, ki opozarjajo na nevarnosti za zdravje in okolje, širijo preplah. Evropsko kmetijstvo se sooča z resnimi izzivi. Breme škodljivcev je vedno prisotno, število pristopov nadzora pa ob odpornosti na pesticide in odjavah obstoječih kemičnih obdelav upada. Za preživetje in razcvet mora evropsko kmetijstvo oceniti in sprejeti nove rešitve in nove tehnologije, ki so učinkovite, sonaravne in varne. Če bodo odobrili, bo ta preizkus pomemben korak kmetom, ki to potrebujejo."

Podporniki gensko spremenjenih insektov, kot je Oxitec, trdijo, da nasprotniki ideje preprosto le sejejo strah. To je torej enako, kot pri nasprotovanju multinacionalkam glede gensko spremenjene hrane. Nedavno smo ugotovili, da so imeli nasprotniki gensko spremenjene hrane prav, saj je bilo v preteklih letih objavljenih več raziskav, ki kažejo, da so GSO (gensko spremenjeni organizmi) lahko zelo škodljivi za okolje, kot tudi predstavljajo resna tveganja življenju ljudi.

Pri GSO spremenjenih insektih ni dosti drugače. Komarje so brez ustrezne ocene tveganj že spustili v okolje.

Dr. Helen Wallace, direktorica of GeneWatch UK, opozarja:
"Izpustitev gensko spremenjenih sadnih mušic je zelo vprašljiv način zmanjševanja teh škodljivcev, saj bo veliko število njihovih potomcev poginilo kot ličinke v sadežih. Ne le, da to ne zaščiti rastline, milijoni GSO sadnih mušic bodo prišli v prehransko verigo, kjer lahko predstavljajo tveganje zdravju ljudi in okolja. Preizkusi Oxiteca se ne bi smeli začeti, dokler ne pride do temeljitega pogovora in ocene o pravilih za varno testiranje in načrt označevanja onesnaženega sadja. Če te stvari ignoriramo lahko pridelovalci za njihove pridelke na tržiščih utrpijo resne težave."

Kaj pa to pomeni za živali, ki vsakodnevno jedo te muhe? Ali pa ljudje, ki zatem jedo takšne živali? Posledica načrtov za komercializacijo gensko spremenjenih insektov bi lahko bila izpustitev milijonov takšnih škodljivcev na oljke, paradižnike, citruse, zelje in bombaž. Ali veste, da so v poskusu v okolje že izpustili milijone GSO komarjev, ki naj bi zmanjšali prenosljivost tropsko mrzlico? Izpustitev gensko spremenjenih insektov krijejo zakoni in uredbe, ki pokrivajo gensko spremenjene organizme, vendar pa nikjer v svetu ni posebnega uredbenega postopka za gensko spremenjene insekte
"Uredbene odločitve o gensko spremenjenih insektih v Evropi in po svetu krojijo interesi korporacij. Britanska družba Oxitec se je vtihotapila v postopke odločanja po svetu. Družba ima tesne povezave z mednarodno korporacijo Syngenta, ki izdeluje pesticide in semena. Oxitec je v okolje že spustil ogromno gensko spremenjenih komarjev na Kajmanskih otokih, v Maleziji in Braziliji ter skupaj z družbo Syngenta razvija gensko spremenjene škodljivce, ki se pojavljajo v kmetijstvu."

Dr. Helen Wallace, direktorica GeneWatch iz Velike Britanije pravi: "Javnost bo ogorčena, ko bo izvedela, da je možno gensko spremenjene insekte v okolje spustiti čisto brez ustreznega nadzora. Da bi javnosti zagotovili možnost soodločanja o teh načrtih, bi morali iz postopkov odločanja odstraniti vse konflikte interesov."

Uporaba gensko spremenjenih tehnologij je sporna. Nekatere organizacije, kot GeneWatch UK in EcoNexus izražata skrb, da se zanašanje na visokotehnološko rešitev, kot je gensko spreminjanje, odmika od učinkovitejših, a slabo razvitih ukrepov v boju proti škodi zaradi škodljivcev. To so družbe, o katerih moramo izvedeti več, saj so tiste, ki neposredno nadzorujejo uporabo genskih tehnologij. Okoljske nevladne organizacije, kot je Greenpeace, pravijo, da imajo gensko spremenjeni insekti zaradi zapletenosti ekosistemov in velikega števila neznanih dejavnikov, zaradi katerih je ocenitev tveganja zapletena, lahko nenamerne in široke vplive na okolje in človekovo zdravje. Družbe so izpostavile nekatera vprašanja, med drugim:

  • Novi insekti ali bolezni lahko zapolnijo ekološko praznino, ki je ostala za zatiranimi ali uničenimi insekti, posledica česar so lahko nove težave v javnem zdravju ali kmetijstvu.
  • Novi geni, ki jih dodajo insektom, lahko s postopkom, imenovanim horizontalni transfer, preidejo v druge vrste, kar lahko ekosistemu povzroči nenamerne posledice.
  • Izpustitve je nemogoče nadzirati in so nepreklicni, kot tudi škoda okolju.

Navodila, ki so jih dale te organizacije tudi kažejo, da Oxitec poskuša vplivati na uredbene postopke za gensko spremenjene insekte, da oni:

  • Ne želijo odgovarjati za zaplete.
  • Se poskušajo izogibati uredbam za gensko spremenjene škodljivce na rastlinah, ki se pojavijo v prehranski verigi.
  • Iz ocene tveganj izključujejo pomembne stvari, kot je vpliv na zdravje ljudi.
  • Spustijo veliko število gensko spremenjenih insektov pred uredbami.
  • Spodkopavajo zahtevo po pridobitvi prostovoljnega soglasja za poskuse, ki vlkjučujejo vrste insektov, ki prenašajo bolezni.

Seznam z vprašanji se nadaljuje. To je nekaj, česar v večjih medijih ne boste slišali ali brali. Kljub pomembnosti dogovarjanja se zdi, da dogajanje na tem področju zelo potiho spolzi mimo. Mar se ne bi pogovarjali o teh temah? Mar ne bi opravili ustreznih ocen tveganja? Kar se tiče nas, hrane, zdravja in okolja: to so stvari, ki jih moramo jemati zelo resno. Dogodki, ki bi moral povzročati skrb, se zgodijo, ne da bi kdo vedel za njih. To so nekatere najpomembnejših težav, s katerim se danes sooča svet in nekatere najpomembnejše težave, ki bodo prispevali pri oblikovanju bližnje prihodnosti našega planeta in poti, ki jo izberemo.

Viri:

Prevod članka: Ganeša

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si